Salsiccia e Gorgonzola


£13.50

Tomato Sauce, Mozzarella, Pepperoni, Italian Sausage & Gorgonzola

Add extra toppings:

Your order

Nothing so far!