Salsiccia e Gorgonzola


£13.70

Tomato Sauce, Mozzarella, Pepperoni, Italian Sausage & Gorgonzola

Add extra toppings:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to the menu

Your order

Nothing so far!